Diatest

 

Diabetický test (od R.N.) verze: 21.10.2004

 Jak známo, každý diabetik je v naprosté většině času na svoji nemoc sám. Je proto v jeho nejvlastnějším zájmu vědět o této nemoci (tak jak je mu doporučeno i ošetřujícím lékařem) co nejvíce. Jen tak udělá co nejméně chyb v oblasti své životosprávy a při řešení náhlých mimořádných situací. Cukrovka jak známo “nebolí” a tak na chyby, kterých se diabetik ve své nevědomosti dopustí, ho diabetes ihned neupozorní, jen si tuto chybu “započítá” a po nasbírání určitého množství “zápočtů” dochází k tzv. “pozdním komplikacím”, které jsou však již obtížně řešitelné a dalo by se jim často předejít kvalitní informovaností diabetika o svém problému. Prověřte si  prosím v následujícím testu jak to s Vašimi znalostmi o diabetu  a o věcech s ním souvisejícími vypadá a zapište si od každého čísla otázky Vaši odpověď. Na konci tohoto testu je klíč k vyhodnocení Vašich znalostí. Test je vyhotoven tak, aby Vás nejen “vyzkoušel”, ale  i případně trochu “doučil “.

 

Tento test není samozřejmě vyčerpávající a hodnocení z něj lze považovat jen jako orientační informaci o Vašich diabetických znalostech. Test předpokládá, že testovaný je diabetikem a že tudíž alespoň něco již o diabetu ví. Zdravý člověk – laik - nemůže tento test podstoupit, protože ten je vyhotoven již s tímto předpokladem. Lze ho proto  považovat jen za určité “zrcadlo” diabetických vědomostí diabetika.

 

“Nestrkejte hlavu do písku” a podívejte se na sebe očima tohoto testu. Obsahuje otázky základní, středně náročné  i otázky značně odborné. Přejeme Vám dobré znalosti = dobrý výsledek testu = předpoklad lepší kompenzace = lepší zdravotní stav! 

TEST:

Zeleně: otázky lehké, které by měl odpovědět každý, i nediabetik

Modře: otázky středně těžké, diabetik by měl znát správnou odpověď alespoň na 50%

Červeně: otázky odborně náročné, ale pro diabetika důležité a motivující

1 ) Cukr obsažený v rostlinách, který lidský organismus neumí štěpit na jednoduché cukry a  proto má pro něj význam jen jako vláknina (balast) se jmenuje:

     a) Celulóza

b) Fruktóza

c) Laktóza

2) Cukr obsažený jen v řepné bulvě a ve třtině se nazývá:

     a) Glukóza

b) Fruktóza

c) Sacharóza

 

3) Cukr obsažený v bramborách, rýži, kukuřici a v obilnině se také nazývá:

a) Maltóza

b) Osmóza

c) Škrob

 

4) Cholesterol je druh tuku, který se vyskytuje:

     a)  jen v tuku savců

b)    jen v tuku živočišného původu

c)     v tuku živočichů i rostlin

 

5) Výraz “kompenzace” v souvislosti s diabetem znamená:

a)     glykémie v bodě b) i c) platí současně

b)    glykémie nalačno v mezích 4 – 6 mmol

c)     glykémie 2 hod po jídle  v mezích 5 – 7 mmol

 

6) Bolusový inzulin se vylučuje:

     a)     okamžitě po snědení potravy

b)    každých 15 minut celých 24 hodin

c)     půl hodiny po snědení potravy

 

7) Granulační – pohotovostní inzulin slouží:

     a)     k nočnímu vyrovnávání glykémie

b)    k potlačení glykémie v mimořádných situacích

c)     k okamžitému potlačení nárůstu glykémie po snědení potravy

 

8) Basální inzulin slouží k:

     a)     průběžnému celodennímu zásobování organismu glykogenem

b)    inzulínovému pokrytí glukózy ihned po jídle

c)     vyrovnávání glykémie hodinu po jídle

 

9) Homeostáza je:

     a)     Netradiční léčebný postup, při kterém se nenasazují léky, ale látky povzbuzující  organismus k lepší činnosti

b)    stav dobré komunikace mezi centrální nervovou soustavou, endokrinním systémem a imunitním systémem. Základní podmínka pro zdravý stav člověka.

c)     Enzym vylučovaný  do dvanáctníku slinivkou břišní

 

10) Glukózu bez přítomnosti inzulinu:

     a)     mohou přijímat všechny buňky organismu

b)    mohou přijímat jen buňky svaloviny

c)     mohou přijímat jen buňky nervové včetně mozkových

 

11) Glykemický index udává:

     a)     optimální hladinu cukru v krvi

b)    rychlost vstřebávání cukru při trávení příslušné potraviny v poměru k vstřebávání glukózy

c)     optimální váhu člověka vzhledem k výšce a věku

 

12) Inzulinová rezistence je:

     a)     snížená sekrece inzulínu slinivkou

b)    snížená kvalita inzulínu

c)     snížená ochota buněk přijímat glukózu při stávajícím inzulínu

 

13) Nervové a mozkové buňky :

     a)     přijímají cukr vždy a nepotřebují k tomu inzulín

b)    nepřijímají cukr, protože ho nepotřebují

c)     přijímají cukr, ale jen v přítomnosti inzulínu

 

14) Svalové  buňky:

     a)     přijímají cukr, ale jen v přítomnosti (za asistence) inzulínu

b)    přijímají cukr vždy a nepotřebují k tomu inzulín

c)     nepřijímají cukr, protože ho nepotřebují

 

15) Fyzická aktivita:

     a)     nemá vliv na snížení glykémie

b)    snižuje významně glykémii

c)     zvyšuje glykémii

 

16) Cukrovka – diabetes – nemoc při které:

     a)     hladina cukru bez diety, případně léků je stále pod dolní hranicí kompenzace

b)    hladina cukru bez diety, případně léků je stále nad horní hranicí kompenzace

c)     se nedaří organismu udržet hladinu cukru v optimálních mezích

 

17) Mikroangiopatie je :

     a)     průběh anginového onemocnění u diabetika

b)    snížená průchodnost a změna vlastností vlásečnic v celém organismu v  důsledku zvýšené hladiny cholesterolu a zvýšené glykémie

c)     zanášení vnitřních stěn tepen cholesterolem

 

18) Metabolický syndrom je:

     a)     narušená schopnost buněk zpracovávat bílkoviny

b)    narušená schopnost buněk zpracovávat tuky

c)     narušená schopnost buněk zpracovávat bílkoviny i tuky

 

19) Inzulinový receptor je:

a)     specifický otvor na buňce, kterým přijímá buňka cukr za přítomnosti inzulínu

b)    seznam návodů na výrobu diabetických jídel s menšími nároky na inzulín

c)     indikátor stavu inzulínu v organismu

 

20) Hypertenze je  :

     a)     vysoký krevní tlak

b)    vysoká hladina cukru v krvi nad  kompenzační hranici

c)     vysoká hladina cholesterolu

 

21) Hypoglykémie je:

     a)    nízká  hladina cukru v krvi, výrazně  pod kompenzační hranici

b)   nízký krevní tlak

d)    nízká hladina cholesterolu

 

22) Glykovaný hemoglobin:

     a)     jiný název pro jaterní cukr

b)    ukazuje hodnoty průměrné glykémie 4 – 6  týdnů zpětně  

c)     je krevní plazma

 

23) Řepný cukr se diabetikům nedoporučuje ke konzumaci protože:

     a)     je obtížně stravitelný

b)    kromě cukru neobsahuje žádné důležité prvky běžné stravy a již v malém množství vyčerpává denní povolenou dávku cukru pro diabetika

c)     má nízký glykemický index

 

24) Ateroskleróza je:

     a)     postupné zanášení tepen a cév cholesterolem

b)    postupné zanášení vlásečnic  cukrem a cholesterolem

c)     úbytek mozkových buněk spojený se sníženou kapacitou paměti

 

25) Langerhansonovy  ostrůvky slinivky břišní mají na sobě umistěny:

     a)     alfa i beta buňky

b)    jen beta buňky  produkující inzulín

c)     jen alfa buňky  produkující glukogen působící proti účinkům inzulínu

 

26) Cukr obsažený v potravě se postupně štěpí na jednodušší cukry:

     a)     v ústech, v žaludku, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

b)    v žaludku, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

c)     v ústech, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

 

27) Tuk  obsažený v potravě se postupně štěpí na jednodušší mastné kyseliny:

     a)  v ústech, v žaludku, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

b)    v ústech , ve dvanáctníku a v tenkém střevě

c)     v žaludku a  ve dvanáctníku

 

28) Bílkovina obsažená v potravě se postupně štěpí na jednodušší aminokyseliny:

     a)     v ústech, v žaludku, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

b)    v ústech, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

c)     v žaludku, ve dvanáctníku a v tenkém střevě

 

29) Hlavním “dodavatelem” cukru pro organismus jsou:

     a)     játra

b)    ledviny

c)     slezina

 

30) Lymfa je:

     a)     název pro hormonální žlázu

b)    název pro mezibuněčnou kapalinu

c)     název pro lék snižující glykémii

 

31) Cílové tkáně inzulínu:

     a)     svaly, játra a tuková tkáň

b)    mozek

c)     nervová soustava

 

32) Citlivost buněk k inzulinu je tím vyšší: 

     a)     čím nižší je krevní tlak

b)    čím nižší je podíl tuku v potravě

c)     čím vyšší je relativní obsah aktivní svalové hmoty

 

33 ) Glukagon:

a)     jaterní cukr

b)    hormon slinivky, který okamžitě  ruší účinek insulinu  

    c) krevní barvivo

 

34 ) Glykogen:

     a)   jaterní cukr  

     b)   hormon slinivky, který ruší účinek insulinu

     c)   lymfatická kapalina

 

35 ) Systolický krevní tlak:

    a) dolní naměřená hranice KT

    b) optimální KT

    c) horní naměřená hranice KT  

 

36)  Fruktóza

    a) nemá vliv na inzulínovou rezistenci

    b) zvyšuje inzulínovou rezistenci    

    c) snižuje inzulínovou rezistenci

 

37)  Hyperglykémie je:

    a) vysoká  hladina cukru v krvi, výrazně nad kompenzační hranici  

    b) vysoký krevní tlak

    c) vysoká hladina cholesterolu

 

38)  Glykémii mimo jiné zvyšuje:

   a) fyzická aktivita

   b) alkohol

   c) příjem tuků  

 

39)  Fruktózu

    a) přijímají buňky jen v přítomnosti inzulínu

    b) přijímají buňky jen bez přítomnosti inzulínu

    c) přijímají buňky bez ohledu na přítomnost inzulínu 

 

40) Glykémii mimo jiné snižuje:

   a)  stres

   b)  fyzická aktivita 

   c)  příjem tuků

 

41) Výměnná jednotka je množství potravy obsahující

    a)  10 gr cukru 

    b)  12 gr cukru

    c)  15 gr cukru

 

 42) Chlebová jednotka je množství potravy obsahující:

    a) 10 gr cukru

    b) 12 gr cukru 

    c) 15 gr cukru

 

43) Androidní obezita ( která je jedním z varovných signálu ohrožení diabetem)  je obezita tvaru:

   a) jablko

   b) hruška

   c) meloun

 

44) Kompenzovaný diabetik má glykémii:

   a) 3 až 5 mmol nalačno a 6–8  mmol 2 hod po jídle

   b) 4 až 6 mmol nalačno a 5–7  mmol 2 hod po jídle 

   c) 4 až 7 mmol nalačno a 5–8  mmol 2 hod po jídle

 

45) Smažená jídla, která neobsahují cukr (na př. přírodní řízek či biftek bez přílohy):

   a) snižují glykémii

   b) zvyšují glykémii  

   c) nemají na glykémii vliv

 

46) Bílkovinu neobsahuje:

   a) čočka

   b) rýže    

   c) hrách

 

47) Mléko obsahuje:

   a) laktózu

   b) fruktózu

   c) laktózu i fruktózu  

 

48) Ribosom je: 

   a) funkční částice buňky (organela) vyrábějící bílkovinu  

   b) část řetězce DNK

   c) spec. upravený rybí tuk

49) Amalýza je jeden z enzymů, které vylučuje slinivka do dvanáctníku za účelem dalšího štěpení:

   a) tuků

   b) cukrů

   c) bílkovin

 

50) Cukr, který prochází postupně zažívacím traktem ( ústa, žaludek, dvanáctník a tenké střevo) se postupně štěpí na jednodušší cukr . V  které  části zažívacího  traktu se cukr neštěpí?: 

   a) v ústech

   b) v žaludku  

   c) ve dvanáctníku

51) Aerobní cvičení doporučované pro snížení glykémie je:

   a) tepová a dechová frekvence se zvýší jen do určité hranice kterou nepřekračuje

   b) zátěžové cvičení do tepového a dechového maxima

   c) silové cvičení  ( vzpírání a pod. )

 

52) Hlavní orgán který způsobuje inzulinovou rezistenci (odpor buněk přijímat cukr při stávajícím inzulinu) je:

   a) slinivka

   b) příčně pruhovaný tukový sval v pase 

   c) játra

 

53) Poruchu metabolismu (látkové výměny) při cukrovce vykazují:

a)     slezina, srdce a kůže

b)    játra, kosterní svaly a tuková tkáň 

c)     žaludek, dvanáctník a tenké střevo

54) Metabolické komplikace jsou přímo úměrné: 

   a) obvodu hýždí

   b) obvodu stehen

   c) obvodu pasu  

 

55) Pokud diabetik 2.typu hladoví, stoupne mu glykémie:

   a) po 12ti hod. 

   b) po 16ti hod.

   c) po 24 hod.

56) Prandiální inzulin je jiný název pro:

   a ) granulační inzulín

   b) bolusový a granulační inzulín 

   c) basální inzulín

57) Při snižování váhy klesá rychleji:

   a) horní hranice krevního tlaku 

   b) dolní hranice krevního tlaku

   c) klesají obě hranice stejně

58) Androidní obezita je když:

   a) obvod pasu je větší než obvod hýždí  

   b) obvod pasu je stejný jako obvod hýždí

   c) obvod pasu je menší než obvod hýždí

59) Cyklamáty jsou:

a)     léky na snížení glykémie

b)    umělá sladidla 

c)     multivitaminy

 

60) Laktóza je jiný název pro:

a)     odstředěné mléko

b)    mléčný cukr 

c)     syrovátku

 

61) Sacharozin je:

a)     hroznový cukr

b)    umělé sladidlo

c)     řepný cukr

 

62) Vitamin A je obsažen ve:

a)     kapustě a špenátu 

b)    ořechách a bramborech

c)     kapustě a sýru

 

63) MMOL je:

a)     množství cukru v krvi udávané v procentech

b)    množství cukru v krvi v mg na 100 ml  

c)     množství cukru v krvi v mg na 100 ml

 

64) Vtamin D je obsažen v:

a)     kapustě a ve špenátu

b)    ořechách a v bramborech

c)     žloutku a rybím tuku  

 

65) Keré prsty na nohou jsou při chůzi nejvíce namáhány:

a)     palec, ukazováček a prostředníček

b)    palec a malíček  

c)     všechny prsty jsou zatěžovány stejně

 

66) Glukagon  - který ruší účinek inzulinu a zastavuje tak pokles glykémie -  se vylučuje:

a)     jen ze slinivky

b)    ze slinivky a z mozku

c)     ze slinivky, z mozku a ze střev  

 

67) Dabetik 2. typu má narušenou syntézu (výrobu):

a)     insulinu

b)    glukagonu

c)     insulinu i glukagonu 

 

68) Znápojů mezi jídly nezvyšuje glykémii:

a)     jen čistá voda

b)    jen čistá voda a neslazená minerálka

c)     všechny nápoje, které neobsahují žádný druh cukru 

 

69) Tzv. krevní neboli jaterní cukr si játra vyrábějí do zásoby:

a)     z glukózy

b)    z fruktózy

c)     z glukózy i z fruktózy

 

70) Glykémii mimo jiné zvyšuje:

a)     zvýšený příjem tuků  

b)    zvýšená námaha

c)     zvýšený příjem bílkovin

 

71) Příčinou hypoglykémii může být:

a)     nedostatek glukagonu 

b)    větší dávka jídla

c)     vyšší glykémie

 

72) Insulin slouží k tomu aby:

a)     všechny buňky organismu mohly přijímat cukry

b)    všechny nervové a mozkové buňky mohly přijímat  cukr

c)     svalové buňky mohly přijímat cukr  

 

73) Hyperglykémii může způsobit mimo jiné:

a)     hladovění

b)    nedostatek insulinu 

c)     fyzická aktivita

 

74) Glukagon mimo jiné slouží k tomu aby:

a)     buňky kosterního svalstva ihned přestaly přijímat cukr  

b)    buňky mozkové a nervové ihned přestaly přijímat cukr

c)     všechny buňky organismu ihned přestaly přijímat cukr

75) Adrenalin (hormon vznikající při stresové zátěži):

a)     snižuje  účinek inzulínu a zvyšuje tím glykémii 

b)    zvyšuje  účinek inzulínu a snižuje tím glykémii

c)     nemá vliv na účinnost inzulínu

 

76) U diabetika 1. typu:

a)     je slinivka zcela nefunkční

b)    nefungují jen alfa a beta buňky vyrábějící glukagon a inzulín 

c)     nefunguje vylučování trávících enzymů do dvanáctníku

 

77) U diabetika 2. typu:

a)     fungují alfa a beta buňky omezeně 

b)    činnost slinivky není narušena

d)    nefunguje dobře vylučování trávících enzymů do dvanáctníku

 

78) Mléko obsahuje:

a)     jen bílkoviny a tuky

b)    jen tuky a cukry

c)     tuky, cukry a bílkoviny 

 

79) Lipoprotein je:

a)     druh cukru

b)    druh tuku

c)     bílkovina na které je roznášen tuk v organismu

 

80) LDL je:

a)     zkratka pro „hodný“ lipoproteinový nosič, který odvádí přebytečný cholesterol zpět do jater

b)    zkratka pro „zlý “ lipoproteinový nosič, který přivádí cholesterol k buňkám

c)     antidepresivum

 

81) HDL je:

a)     zkratka pro „hodný“ lipoproteinový nosič, který odvádí přebytečný cholesterol zpět do jater  

b)    zkratka pro „zlý “ lipoproteinový nosič, který přivádí cholesterol k buňkám

c)     narkotikum

 

82) Nadbytečné množství tuku v potravě diabetika:

a)     snižuje hladinu cukru v krvi

b)    zvyšuje hladinu cukru v krvi  

c)     nemá vliv na hladinu cukru v krvi

 

83) Artérie je jiný název pro:

a)     tepnu   

b)    žílu

c)     vlásečnici

 

84) Véna je jiný název pro:

a)     tepnu

b)    žílu 

c)     vlásečnici

 

85) Cyklamáty jsou:

a)     antidiabetika

b)    umělá sladidla   

c)     antidepresiva

 

86) Enzymy (výměšky slinivky břišní) umožňující štěpení cukrů, tuků a bílkovin jsou vylučovány do :

a)     žaludku

b)    dvanáctníku  

c)     střev

 

87) GI je zkratka pro:

     a)     stav hladiny cukru v krvi

b)    číslo udávající rychlost vstřebávání cukru z jednotlivých potravin 

c)     kompenzační hranice glykémie

 

88) Lipid je obecný název pro:

a)     tuk  

b)    cukr

c)     bílkovinu

 

89) Laktóza je jiný název pro:

a)     mléčný cukr  

b)    hroznový cukr

c)     řepný cukr

 

90) Plasma je:

a)     mezibuněčná kapalin

b)    základní krevní tekutina 

c)     kapalina v buňce

 

91) Sacharin je:

a)     řepný cukr

b)    škrobový cukr

c)     umělé sladidlo 

 

92) Sacharozin je:

a)     50x sladší než cukr

b)    500x sladší než cukr

c)     5000x sladší než cukr 

 

93) P A D je zkratka pro:

a)     léky v tabletách užívaných při cukrovce 

b)    skupina krevních testů diabetika

c)     skupina injekčních inzulínů pro diabetiky 1. typu

 

94) Inzulín nelze podávat v tabletách protože:

     a)     by byla velká prodleva než by se inzulín dostal do krve

b)    inzulín je bílkovina, která by se v žaludku rozložila 

c)     inzulín lze přechovávat je v roztoku bez přístupu kyslíku

 

95) Diabetiků je v současné době v české republice přibližně:

a)     8.000

b)    80.000

c)     800.000 

 

96) Diabetes mellitus ve volném překladu znamená:

a)     sladká krev

b)    sladká moč

c)     sladká roura 

 

97) Nejdůležitější je při léčbě cukrovky z níže jmenovaných faktorů:

a)     snížení příjmu bílkovin

b)    zvýšení fyzické aktivity  

c)     snížení fyzické aktivity

 

 

98) Škroby jsou obsaženy:

a)     v mléce

b)    v bramborách

c)     v mase

 

99) Celulóza (vláknina):

a)     je druh cukru stravitelný pouze přežvýkavci 

b)    je druh cukr stravitelný i v lidském organizmu

c)     celulóza není stravitelné žádným živočichem

 

 

100) Pokud je diabetik nucen požít alkoholický nápoj, pak by měl dát přednost:

a)     pivu

b)    suchému vínu 

c)     čistému destilátu

 

 

101) Suché víno je:

a)     sladké

b)    kyselé 

c)     polosladké

 

102) Čisté destiláty obsahují:

a)     hodně cukru

b)    málo cukru

c)     žádný cukr 

 

103) Tvaroh obsahuje:

a)     hodně cukru

b)    málo cukru

c)     téměř žádný cukr 

 

104) Špenát obsahuje:

     a)     chlorofyl  

b)    cholesterol

c)     chlorofyl i cholesterol

 

Vyhodnocení testu:

Za každou správně zodpovězenou otázku si přičtěte bod:

 

otázka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

odpověď

a

c

c

b

a

c

c

a

b

c

otázka

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

odpověď

b

c

a

a

b

c

b

a

a

a

otázka

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

odpověď

a

b

b

a

a

c

c

c

a

b

otázka

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

odpověď

a

c

b

a

b

b

a

c

c

b

otázka

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

odpověď

a

b

a

b

b

b

c

a

b

b

otázka

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

odpověď

a

b

b

c

a

b

a

a

b

b

otázka

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

odpověď

b

a

b

c

b

c

c

c

c

a

otázka

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

odpověď

a

c

b

a

a

b

a

c

c

b

otázka

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

odpověď

a

b

a

b

b

b

b

a

a

b

otázka

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

odpověď

c

c

a

b

c

c

b

b

a

b

otázka

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

odpověď

b

c

c

a

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné hodnocení:

Dosaženo méně než  20 bodů:

 

Vaše vědomosti o diabetu jsou alarmující!!  O diabetu nevíte téměř nic!!  Buď tuto nemoc nemáte, nebo ji tragicky podceňujete, nebo spoléháte jen na lékařské kontroly. Žijete v tragickém omylu části diabetiků že „když to nebolí, tak to nic není“. Ve Vašem případě se lze domnívat, že spoléháte spíše na to (jako většina diabetiků Vašeho typu) jak lékaře při kontrole „oblafnout“, než na to, co správně dělat. Vůbec nevíte co diabetes skutečně je, ale víte asi deset „zaručených“ způsobů  jak mít při kontrole „nízký cukr“, Že tím tragicky podvádíte jen sebe, to bohužel při Vašich neznalostech diabetu vůbec netušíte. Pokud budete takto se dál o cukrovku nezajímat, pak se s naprostou jistotou zařazujete do skupiny diabetiků u kterých nastávají vážné komplikace velmi brzy. Záleží jen na Vás jak tomuto varování uvěříte. Je to Váš život a máte ho (na rozdíl od počítačových her) jen jeden !

 

Proto neváhejte a vzdělávejte se ! !

Když to neuděláte Vy, nikdo jiný to za Vás neudělá ! !

Diabetes s nikým ani na okamžik nesmlouvá a žádnou chybu nikdy neodpouští ! ! !

 

Pokud výše uvedeném varování nevěříte, pak se s jistotou dopouštíte největšího omylu ve svém životě. Obecně sice platí, že chybami se člověk učí, ale je vyjímka, kde toto přísloví neplatí :  diabetes !

 

Dosaženo 20 až 30 bodů:

Trochu něco již o diabetu víte, ale Vaše vědomosti o diabetu jsou stále povážlivě nízké. Je velmi pravděpodobné, že se díky tomu dopouštíte nevědomky řady  byť třeba zdánlivě drobných chyb,  které však ve svém součtu Vám mohou po určité době způsobit velmi vážné komplikace. Doporučujeme Vám proto naléhavě  podrobněji se seznámit ve Vašem nejvlastnějším zájmu s tím, co diabetes skutečně je a o co při tomto onemocnění jde. K rozšíření svých vědomostí můžete použít i tuto internetovou stránku, nebo stránku http://diabetesmellitus.sweb.cz kde najdete dostatečné množství srozumitelných informací ke správnému provedení testu .

 

Neváhejte a vzdělávejte se ! !

Když to neuděláte Vy, nikdo jiný to za Vás neudělá ! !

Diabetes s nikým ani na okamžik nesmlouvá a žádnou chybu nikdy neodpouští ! ! !

 

Pokud výše uvedeném varování nevěříte, pak se s jistotou dopouštíte největšího omylu ve svém životě. Obecně sice platí, že chybami se člověk učí, ale je výjimka, kde toto přísloví neplatí diabetes!

 

Dosaženo 31 až 50 bodů:

Určité vědomosti o diabetu již máte, ale daly by se charakterizovat jen jako základní. Jste na tom sice lépe, než diabetik s předchozím hodnocením, ale stále ještě nemáte takové vědomosti, aby jste si mohl udělat o diabetu celkovou představu, která je důležitá pro motivaci k důsledné a správné životosprávě a k dalším okolnostem, které život s diabetem zcela bezpodmínečně vyžaduje. I Vy k rozšíření svých vědomostí můžete použít tuto internetovou stránku, nebo stránku http://www.diabetacek.com kde najdete dostatečné množství srozumitelných informací ke správnému provedení

testu.

  

Dosaženo 51 až 70 bodů:

Vaše vědomosti o diabetu jsou velmi dobré a mohly by již stačit – při jejich dodržování - k

odpovědnému životu s diabetem a lze předpokládat, že celkovou představu o diabetu již máte a že jste pochopil(a) o co při diabetu jde. Váš přístup k diabetu lze charakterizovat jako odpovědný. Rozšířit Vaše vědomosti Vám jistě ale nebude na škodu. Věříme, že při dosavadních vědomostech Vám další rozšiřování vědomostí jistě nebude dělat žádné potíže.

 

Dosaženo 71 až  90 bodů:

Vaše vědomosti o diabetu jsou již na velmi vysoké odborné úrovni a svědčí o tom, že získávání detailních informaci o diabetu se stalo Vaším koníčkem. Přejeme Vám současně, aby jste tento objem informací zvládl(a) bez nežádoucích negativních pocitů, které může toto množství vědomostí doprovázet.

 

Dosaženo více než 90 bodů:

Pokud jste skutečně jen diabetik – laik, pak Vaše vědomosti o diabetu jsou excelentní. Blahopřejeme !