Ochrana osobních údajů

Administrátor časopisu Diasvět se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí.

Administrátor časopisu Diasvět postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Administrátor časopisu Diasvět neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba účastní soutěží na webu, účastní se průzkumů, hlasování atd. Odevzdáním e-mailové adresy návštěvník webu souhlasí s jejím dalším využití pro potřeby propagace – adresy mohou být využity k odesílání newsletterů s informacemi o novinkách. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně.

Administrátor časopisu Diasvět si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner.

Na žádost podnikne Administrátor časopisu Diasvět veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele našeho webu.

Sdílet:
My Agile Privacy
Tento web používá technické a profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Přijmout“ povolíte všechny profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Odmítnout“ nebo na X odmítnete všechny profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Přizpůsobit“ můžete vybrat, které profilovací soubory cookie aktivovat.