Stevia jako lék i prevence

Článek slovenského vědce A. Čumakova o příznivých vlivech stevizoidů na lidské zdraví (v originálním znění). Dozvíte se například, jak pomohla Stévie při likvidaci následků svržení atomové bomby na Japonsko či jak lze extrakty z rostliny léčit zranění.

Stévia rebaudiana, Bertoni je rastlina, ktorej vlasťou sů pralesy južnej Ameriky. V sůčasnej dobe sa pestuje najmä pre sladké zlůčeniny – steviozidy, ktoré sů vynikajůcim nekalorickým sladidlom pre diabetikov a ľudí obéznych.
Listy stévie okrem steviozidov obsahujů aj rad ďalších zlůčenín, ktoré dávajů tejto rastline unikátne liečebno-profylaktické vlastnosti. Sů to flavonoidy, vodorozpustné chlo-rofyly a xantofyly, oxiškoricová kyselina, neutrálne vodorozpustné oligosacharidy, voľné uhľohydráty, 17 amínokyselín, (z toho 8 esenciálnych), vitamíny O, E, K, P, A, C, beta-karotén (provitamín A), tiamín (vitamín B), riboflavín, saponíny, proteín, vlákninu, tries-loviny, 53 rôznych éterických olejov, anorganické prvky ako fosfor, vápnik železo, horčík, chróm, kobalt, selén, kremík atď.
Zistilo sa, že extrakt z listov zvyšuje imunitu a z tela vyplavuje rádionuklidy. Preto v Japonsku po zhodení atómovej bomby Američanmi bola stévia zaregistrovaná ako pro-striedok na ochranu národa a bolo zakázané ju vyvážať. Listy stévie použili aj na sladenie čaju robotníkom, ktorí pracovali na likvidácii následkov výbuchu a atómovej elektrárni v Černobyle.
V sůčasnej dobe sa listy stévie a extrakt z listov v širokej miere používa v potravi-nárstve, a farmácii. V poslednom čase sa značne rozšírilo využitie vlastností listov stévie a extraktu aj v kozmetike.
Výskumné práce z oblasti medicíny ukázali, že listy stévie (tmavý extrakt) má lie-čebne-profilaktický účinok napr. pri ateroskleróze, pretučnelosti, pri žalůdočných a črev-ných chorobách, zabraňuje hypo- a -hyperglykemickým stavom, normalizuje činnosť fer-mentov a organizme, ktoré potom normalizujů látkovů výmenu. Extrakt je výborný antio-xidant – viaže voľné radikály, neutralizuje ich pôsobenie, znižuje krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi, spevňuje bunky a obnovuje ich elasticitu. Zistil sa tiež vplyv steviozi-dov na činnosť pečene, na zlepšenie trávenia, bránia vytváraniu žalůdočných vredov, zvy-šujů imunitu, zlepšujů spánok a činnosť mozgu. Vo výskume sa zistilo, že stévia a stevio-zidy sů pre ľudské zdravie úplne neškodné, nemajů mutagenné ani karcinogenné pôsobe-nie. Steviozidy sů výborným antioxidantom – viažu voľné radikály, neutralizujů ich pôso-benie, znižujů krvný tlak a hladinu cholesterolu v krvi, spevňujů bunky a obnovujů ich elasticitu.
Vodný extrakt listov Stévie je vynikajůcim prostriedkom pre ošetrovanie kože, ničí baktérie, ktoré vyvolávajů zápaly tukových žliaz a tvorbu akné. Pleťová maska vodným roztokom zmäkčuje kožu, robí ju pružnou, zastavuje vznik vrások a znižuje možnosť vý-skytu rôznych zápalov. Extrakt má antibakteriálne pôsobenie. V ľudovej medicíne miestni indiáni v Brazílii a v Paraguaj ju používajů pri liečení rán, žalůdočných vredov, pri zápale ďasien, karies zubov atď. Extrakt z listov sa používa ako prídavok do zubných pást, ústnej vody, ako kozmetický prípravok pri ošetrení kože tváre má omladzujůce.
V oblasti kozmetike sa extrakt z listov sa používa ako prídavok do zubných pást, do ústnej vody, ako prípravok na ošetrenie kože tváre (má omladzujůce, tonizujůce a zmäkčujůce komponenty, vyrovnáva vrásky). Používa sa tiež pri chorobách kože – ekzémoch, dermatitoch, hojení drobných jaziev a pod.
Koncentrát z listov sa používa aj pri výrobe mydla a vlasových šampónov. Pri pou-žívaní týchto prostriedkov sa spomaľuje proces šedivenia, vlasom ostáva ich pôvodné sfarbenie, eliminuje sa tvorba šupín, zlepšuje sa stav kože a lesk vlasov. Koncentrovaný extrakt sa môže pridávať priamo do už hotového tekutého mydla, alebo šampónu. Pri umývaní vlasov sa odporůča napred vlasy umyť bežným šampónom, pri druhom umývaní šampónom sa pridá koncentrát steviozidov, vlasy sa omyjů. Šampón sa nechá pôsobiť nie-koľko minůt. Po uplynutí tejto doby sa vlasy môžu umyť. Do pokožky vlasov sa môže vtierať aj vodný extrakt,. Nechá sa vyschnůť 10-20 minůt pôsobiť a potom umyť teplou vodou bez mydla.
Koža pokrýva celé telo človeka, je nutné ju každodenne ošetrovať. Keď sa extrakt používa ako pleťová maska koža sa zjemňuje, napína pričom sůčasne sa liečia rôzne kožné vady vrátane akné. Ak používame roztok (tmavů tekutinu) na tvár, treba extrakt jemne vatou alebo prstami rozotrieť, nechať vyschnůť a pôsobiť minimálne 30 – 60 minůt, prípadne aj cez noc. Keď začne tekutina vysýchať sa cíti jemné pnutie kože.
Kvapku roztoku môžete použiť priamo na ľubovoľné miesto poškodenej kože – pukliny, rezné ranky, alebo boľavé miesto. Extrakt sa používa aj v prípade výskytu sebo-rey, na popráskané pery alebo boľačky na ústach, na liečenie rôznych zápalov kože a ek-zémov. Niekoľko kvapiek extraktu ak sů nanesené na porezané poškodené miesto alebo ranu tie sa rýchlejšie hoja. Sů údaje aj o tom, že pri sůstavnom používaní extraktu sa liečia žalůdočné vredy, pri čom nevznikajů jazvy. Pri kusnutí hmyzom (žihadlom) a po natretí miesta roztokom už po 30-40 sekundách cítiť úľavu. Roztok sa ľahko zmýva mydlom a teplou vodou.
Produkty, ktoré boli vyrobené s použitím steviozidov miestni indiáni používajů ex-trakt pri čistení organizmu od cudzopasných červov.
Zistilo sa, že extrakt steviozidov potláča rast Streptococcus mutans, Protens vulga-ric, Prendomonas caruzinosa a iných mikroorganizmov. Tieto vlastnosti sa využili pri za-váraní rôznych potravín ako aj pri výrobe ústnej vody a zubnej pasty.
Na americkom trhu sa výrobky s extraktom zo stévie predávajů pod rôznymi ná-zvami – napr. Skincare, SunRider, Cream of Coco Hair and Body Shampoo, mýdlo sa dobre spája s koncentrátom z listov stévie.
Potvrdilo sa, že stévia a steviozidy sů pre ľudské zdravie úplne neškodné, nemajů mutagénne ani karcinogénne pôsobenie.
Listy Stévia a extrakt z listov už stovky rokov používajů miestni indiáni bez vedľaj-ších negatívnych účinkov a Japonsko už viac ako 30 rokov. Vedci, ktorí sledovali pôsobe-nie steviozidov na ľudský organizmus nezistili žiadne negatívne vplyvy. Vo svojej vedec-kej správe Dr. Daniel Mowrey napísal: v Japonsku v priebehu výskumu a sledovania účin-ku stévie – extraktu na zdravie človeka bolo vykonané veľké množstvo pokusov. Overovalo sa aj použitie ako sladidla. Všetky pokusu v ktorých sa overoval účinok stévie alebo steviozidu či už overovania použitého množstva, alebo s rámci rôznych potravín, na bunečnej alebo membránovej úrovni, pôsobení na činnosť enzýmov alebo dokonca chromozómov boli vždy negatívne. neboli zistené žiadne karcinogénne vplyvy, vrodené vady a chronické ochorenia.

Potravinová komisia aj naďalej „hľadá škodlivé vplyvy stévie“ a ľudia už začínajů jasne vidieť a chápať, že je to konkurenčný boj žiaľ v ktorom prehráva zdravie človeka! Dobre platený výskum za dlhých 11 rokov nedokázal, že stévia a steviozidy sů škodlivé pre ľudský organizmus. Veda vo svojej histórii asi ťažko nájde príklad aký problém (okrem rakoviny, aids a pod.) sa tak dlho a za veľké peniaze riešil. Problém je to však veľmi banálny. Stačí sa pozrieť napr. na štatistiku v Argentíne – tam prakticky nepoznajů čo je to diabetes. Tam v priemere každý občan tohoto štátu ročne skonzumuje viac ako 0,5 kg stévie. Tzv. vedcom z Eů nestačia príklady ani z Japonska, Číny, Ruska, Ukrajinu, Indie, krajín Ďalekého východu kde sa stévia bežne používa a za dlhé roky používanie nezaregistrovali škodlivé účinky stévie. Dá sa pochybovať o vedeckej zodpovednosti našich predstaviteľov v Eů.
V jůni t.r. sa konala medzinárodná konferencia o stévii. Jej organizátorom bol prof. J. Geuns a organizácia EUSTAS. V liste od pr. Geunsa je napísané: – We hope to get an agreement between Morita, Cargill/Coca-Cola and EUSTAS to join the effort and to combine our 3 applications. Then, we hope that EFSA will approve steviol glycosides as food additive. It may take still 1 more year. Čo znamená, že nie veda a výskum, rozhoduje, nie zdravie človeka, ale veľké firmy a peniaze rozhodujů a stévii.
Ukázalo sa, že reálny človek je predsa len chytrejší ako úradníci i keď sů veľmi účinne „lobovaní“.
Veda dokázala, že steviozidy sů nie len sladké, ale majů aj rad pozitívnych účinkov, ktoré sa dajů zaradiť do oblasti kozmetiky. Tak napr. ich aplikácia vyrovnáca vrásky, spomaľuje šedivenie a vypadávanie vlasov atď. Článok o tom Vám posielam v prílohe. Tak v USA bolo zaregistrovaní niekoľko „kozmetických“ prípravkov napr. Sunrider a Scincare, ktoré sa predávajů dokonca už aj na Slovensku. Diabetici – ak nechců používať umelé chemické sladidlá tieto prípravky používajů ako sladidlo. Príklade máme už aj v Českej republike na internete sa predáva „Sladký polibe“ a „STEVIANA“.
Nazaostávajů ani ďalší výrobcovia. Čoskoro sa na trhu objaví výrobok EIRA CAA = čo je upravený extrakt z listov stévie rebaudiana. Obsahuje nižšiu koncentráciu tanínov a chlorofylov a zvýšenů koncentráciu steviozidov. V dôsledku tejto technologickej operácie sa výrazne zvýšila sladkosť výrobku, ktorého 100 ml svojou sladkosťou predstavuje 6 kg cukru a 1 kvapka asi 2 g. Od uvedených prípravkov sa líši aj oveľa nižšou cenou – pri vyššej kvalite.
Asi už niet štátu v Eů, ktorý by sa svojom internete nepropagoval stévie a steviozidy. Ľudská můdrosť predsta len víťazí. I keď naše orgány musia počůvať príkazy Eů predsa len mali by mať aj vlastný rozum a preštudovať si odbornů literatůru. Nemusia vedieť anglicky, nemecky či rusky, už aj na českom a slovenskom internete je dostatok literatůry, ktorá jasne dokazuje, že stévia a steviozidy sů zdravia človeka prospešné. Ja sám a moja rodina ju používa už viac ako 15 rokov a tešíme sa dobrému zdraviu.

Sdílet:

Také by se vám mohlo líbit

Článek “Stevia jako lék i prevence” okomentovalo 11 čtenářů

 1. Lékařka manželovi odmitla lék JUVENII napsat,
  s tím,že tento lék je pro silnější diabetiky než je
  on.
  v současné době užívá GLUKOPHAGE XR 500mg
  a bojuje s hypercholeteromií na niž užívá LIPAN-
  THYL.

  Jak to tedy JUVENII JE?

 2. TO JE PRAVDA, JANUVII JSEM SKUTEČNĚ DOSTALA NA PŘEDPIS. NETROUFLA BYCH SI BEZ KONZULTACE MENIT LÉČBU.

 3. Pane Maroš, podobných pacientů máme plné ordinace. Jsou líní cokoli se sebou udělat a házejí potom zodpovědnost na lékaře. Základem léčby diabetu je disciplína, dieta a pohyb.

 4. Je Januvia volně k dostání? Fakt se mi nechce furt lítat k doktorovi, je děsně protivnej, furt na něco nadává a má nepříjemný připomínky. Ale dát mi pořádný léky to ne.

 5. JÁ MÁM JANUVII NĚKOLIK TÝDNŮ. NEVÍM JESTLI JE TO TÍM,ALE JE MI MNOHEM LÍP A TROCHU JSEM ZHUBLA (2 KILA).HYPOGLYKÉMIE JSEM NEMĚLA CELOU DOBU, CO LÉK UŽÍVÁM, ALE JE PRAVDA, ŽE JÁ JSEM HYPOGLYKÉMIE NEMÍVALA PŘÍLIŠ ČASTO ANI DŘÍVE, TAK TO TOLIK NEDOKÁŽU POSOUDIT. MĚJTE SE PĚKNE. MARTA

 6. To bude mít souvislost s dobou, kdy jste se na lék ptala. Januvia je k dostání až od počátku měsíce říjen. Jinak samozřejmě není určena diabetikům všem, pouze pro dm2, kteří ještě nejsou závsilí na inzulínu. Této skupině pacientů by měla pomoci oddálit nutnost inzulín užívat.

 7. Článek není žádná klamavá reklama, p. Ing. Alexander Čumakov DrSc. je velmi známý a uznávaný vědec na Slovensku.

 8. Já si teda myslim že je to jenom ňáká fáma.O Januvii jsem sice hodně četla, ale když jsem ji chtěla po mý doktorce, tak jenom kroutila hlavou, že to není.

 9. Paní Anno, Januvia není sladidlo, ale lék pro diabetiky. Zcela určitě není volně prodejný, pouze na lékařský předpis.

 10. Pripomína mi to reklamu na všeliek. Podobné všelieky sa objavovali aj v minulosti. Nemám dôveru k podobným všeliekom. Naopak vzbudzuje to u mňa skôr pochybnosti o serióznosti uvedených článkov. Mám pocit, že sa jedná o biznis a pravdepodobne aj o zavádzajúcu a možno aj klamlivú reklamu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

My Agile Privacy
Tento web používá technické a profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Přijmout“ povolíte všechny profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Odmítnout“ nebo na X odmítnete všechny profilovací soubory cookie. Kliknutím na „Přizpůsobit“ můžete vybrat, které profilovací soubory cookie aktivovat.